СТЕРНА ДОО, Друштво за производство, трговија и услуги е специјализирано друштво за продажба и сервисирање на апарати за фотокопирање, мултифункционални системи, факс апарати и печатари како и оригинални тонери и резервни делови
од програмата

 

Home
 • Продажба на нови и користени дигитални апарати за фотокопирање, печатење, скенирање и факс апарати
  од програмата на RICOH
 • Продажба на оригинални резервни делови и потрошен материјал
 • Изнајмување на апарати за фотокопирање
 • Продажба на рати
 • Обезбеден сервис
 • Фотокопирање, печатење, црно-бело и колор до А3 формат
 • Фотокопирање и печатење до А0 формат B&W
 • Пластифицирање до А3 формат
 • Вкоричување со пластични спирали

 

Продажба и изнајмување на нови и користени апарати за фотокопирање, факс апарати, печатари и мултифункционални системи

Продажба на оригинални резервни делови и потрошен материјал за целата програма на производи од RICOH и infotec.

Обезбеден сервис во и вон гарантен рок за сите производи од високостручно обучени сервисери на територијата на Македонија.

Free business joomla templates